Tere tulemast Paikre kodulehele!

img

Sorteerimisjaam

Paikre sorteerimisjaam tegeleb eelsorditud jäätmete vastuvõtmise, järelsorteerimisega ja ringlusse suunamisega. Samuti on siit võimalik tellida veo-, purustamise, tõstuki, laadimise, sorteerimise, pressimise ja kaalumise teenust.

Olmejäätmed
img

Olmejäätmed -  kodumajapidamises ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ega muul moel ringlusesse võtta. Need on keskkonnale võrdlemisi ohutud jäätmed näiteks kasutuskõlbmatud jalanõud, riided, keraamika, mähkmed, peeglid ja elektripirnid.
Olmejäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid: 

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

Eelsorditud olmejäätmed tuleb panna vastavasse jäätmekonteinerisse. Sortjaamas saab olmejäätmeid üle anda kuni 200 kg kliendi kohta, suuremad kogused olmejäädet tuleb viia Põlendmaale Paikuse vallas asuvale prügilasse. Hind: 1,06 Eur/10 kg
Hind: 106,10 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.


Suurjäätmed
img

Suurjäätmed - suuremõõtmelised jäätmed, mis on näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne.

Korralikud ja kasutuskõlblikud suurjäätmeid võib pakkuda taaskasutuspoodidele. Paikre võtab suurjäätmeid vastu vaid ladestusse.

Hind: 1,06 Eur/10 kg
Hind: 106,10 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.


Biolagunevad jäätmed
img

Biolagunevad jäätmed: kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

Hind: 0,40 Eur/10 kg
Hind: 40,14 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.


Pakendijäätmed
img

Pakendijäätmed: mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse nii toorme kui kauba hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.

Pakendijäätmed jagunevad kaheks rühmaks: 
1) Tagatisrahaga pakendijäätmed: kõik pakendid, millel on tagatisraha märk ning mille saab taarapunktis raha vastu vahetada 
2) Muud pakendijäätmed: klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms. Puhtad kuivad ja tühjad pakendid tuleb viia lähimasse pakendikonteineritesse.

Hind: puhtad ja kuivad pakendijäätmed TASUTA


Hind: muude jäätmete sisaldusega pakendijäätmed: 0,27 Eur/10 kg
Hind: muude jäätmete sisaldusega pakendijäätmed: 26,78 Eur/tonnPaikre ostab: värvitu kile(LDPE): 48,00 Eur/tonn


*Hinnad sisaldavad käibemaksu.


Paberi- ja papijäätmed
img

Paberi- ja papijäätmed: nii pakendina kasutatavad, kui muud paberist ja papist jäätmed Näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid.
Puhtad ja kuivad paberijäätmed tuleb viia lähimasse paberi- ja papi konteinerisse.

Hind: puhtad ja kuivad paberi- ja papijäätmed TASUTA.
Paikre ostab paberit: 12,00 Eur/tonn

Paikre ostab pappi: 36,00 Eur/tonn

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.
*Kokkuostu miinimumkogus on 50kg.
Suurematele paberi- ja papijäätmete tekitajatele pakub Paikre Pärnus ja Paikuse vallas TASUTA konteinerit ja tühjendust.


Elektroonikajäätmed
img

Elektroonikajäätmed - kõikvõimalikud elektrivoolu tarbivate seadmete jäätmed. Nendeks on näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi, elektripliit jne. 

Kasutuskõlbmatud elektroonikaseadmed saab TASUTA ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas.

Hind: komplektseid elektroonikajäätmeid: TASUTA 

Hind: mitte komplektsed külmkapid: 11,20 Eur/ tükk


Hind: mitte komplektsed telerid ja monitorid: 0,08 Eur/kg*Hinnad sisaldavad käibemaksu.


Ohtlikud jäätmed
img

Ohtlikud jäätmed: toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest. 
Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine.

Hind: eraisikutele TASUTA (v.a. asbest), juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri

Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse vallas).


Probleemtooted
img

Probleemtooted - tooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. 
Probleemtooted on patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast.

Hind: patereid ja akud TASUTA
Hind: vanarehvid (sõiduauto), 300,00 Eur/tonn 

Hind: vanarehvid (traktori) 420,00 Eur/tonn 

Hind: põllumajandusplastid (silorullivõrk): 42,00 Eur/tonn

Paikre ostab: liigiti sorteeritud põllumajandusplaste (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör): 12,00 Eur/tonn 

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.