Tere tulemast Paikre kodulehele!

img

Prügila

Paikre prügila  võtab vastu taaskasutusse suunatavaid eelsorteeritud ja sorteerimata jäätmeid, ohtlike jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja biolagunevaid jäätmeid. Samuti on võimalik siia tuua jäätmed, mis suunatakse edasi ladestusse

Olmejäätmed

img Olmejäätmed - jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ega muul moel ringlusesse võtta, vaid tuleb viia prügilasse ladestusse. Need on keskkonnale võrdlemisi ohutud ja taaskasutamist mittevõimaldavad jäätmed, näiteks kasutuskõlbmatud jalanõud, keraamika, riided, mähkmed, kassiliiv, peeglid, elektripirnid ja mänguasjad.

Olmejäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsortida – st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid: 

• Pakendijäätmed (k.a panditaara) 

• Paberi- ja papijäätmed 

• Elektroonikajäätmed

• Ohtlikud jäätmed
• Biolagunevad jäätmed (võimaluse korral)

Eelsorditud olmejäätmed tuleb panna oma jäätmekonteinerisse. Paikre võtab olmejäätmeid vastu prügilas, väiksemas koguses (kuni 200 kg tooja kohta) ka sorteerimisjaamas.

Hind: 0,74 Eur/10 kg
Hind: 74,40 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.

OÜ Paikre prügila ladestusalale jäätmete toomiseks ei saa kasutada sadulautosid (nt rekkad ja pikad kallurid).
Lisainformatsioon või erikokkulepped tel. 44 55 760 või tel. 5255823.


SUURJÄÄTMED
img

Suurjäätmed - suuremõõtmelised jäätmed, mis on näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats.

Võimalusel viia suurjäätmed taaskasutuskeskusele või pakkuda neid mõnele vanavara kauplusele. Paikre võtab suurjäätmeid vastu prügilas ladestusse.

Hind: 0,78 Eur/10 kg
Hind: 78,41 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.


EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED
img

Ehitus- ja lammutusjäätmed - jäätmed, mis tekivad hoonete ümberehitamise, rajamise, lammutamise ning remonttööde käigus. Võimaluse korral tuleb eraldi koguda ning taaskasutamisse suunata: tellised, puit, paber ja papp, kile, metall, raudbetoon, keraamilised plaadid,

Ehitus- ja lammutussegaprahi alla kuuluvad veel kipsipõhised materjalid, kraanikausid, WC-potid. Ehitusjäätmete sees olev asbesti on ohtlik jääde mis tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia Paikre prügilasse ladestusse.

Hind: 0,74 Eur/10 kg
Hind: ehitusjäätmed 74,40 Eur/tonn
Hind: 0,63 Eur/10 kg
Hind: asbest 63,60 Eur/tonn
*Hind sisaldab käibemaksu.


Taaskasutusse suunatud jäätmed

Pakendijäätmed
img

Pakendijäätmed - on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted (nt. plastist õlletops).

Pakendijäätmed jagunevad kaheks rühmaks: 


• Tagatisrahaga pakendijäätmed - kõik pakend millel on tagatisraha märk ning mille saab taarapunktis raha vastu vahetada 

• Muud metall-, klaas-, plastpakendijäätmed: klaaspurgid, -pudelid, metallkarbid, plastkarbid (n: võitops), plastpudelid (n: ketšupi, majoneesi, õli, pesuainete), kilekotid, piimapakid

. Puhtad ja kuivad pakendid tuleb viia lähimasse pakendikonteineritesse.

Paikre võtab TASUTA puhtaid ja kuivi pakendijäätmeid vastu nii sorteerimisjaamas, kui ka prügilas.

Hind: puhtad ja kuivad pakendijäätmed TASUTA


Hind: muude jäätmete sisaldusega pakendijäätmed: 0,27 Eur/10 kg
Hind: muude jäätmete sisaldusega pakendijäätmed: 26,78 Eur/tonn

Paberi- ja papijäätmed
img

Paberi- ja papijäätmed – on nii pakendina kasutatavad, kui muud paberist ja papist jäätmed. Näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, (töö)vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid ning pakendid, ümbrikud, papist munarestid.

Puhtad ja kuivad paberijäätmed tuleb viia lähimasse paberi- ja papi konteinerisse.

Hind: puhtad ja kuivad pakendijäätmed TASUTAAlates 50kg ostab vanapaberit ka Paikre sorteerimisjaam. Suurematele paberi- ja papijäätmete tekitajatele pakub Paikre Pärnus ja Paikuse vallas tasuta konteinerit. 


Biolagunevad jäätmed
img

Biolagunevad jäätmed - kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada, Need on toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

Biolagunevaid jäätmeid on võimalik tuua vaid Paikre prügilas asuvale kompostimisväljakule (Põlendmaal, Paikuse vallas).

Biolagundatavad köögi-ja sööklajäätmed
Hind: 0,70 Eur/10 kg
Hind: 70,74 Eur/tonn

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Hind: 0,36 Eur/10 kg
Hind: 36,00 Eur/tonn

*Hind sisaldab käibemaksu.


Elektroonikajäätmed
img

Elektroonikajäätmed – kõikvõimalike elektrivoolu või elektromagnetvälja vajavate seadmete jäätmed. Need on näiteks patareiga mänguasjad, pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi ja elektripliit. 

Kasutuskõlbmatud elektroonikaseadmed saab TASUTA ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas. 

Hind: komplektseid elektroonikajäätmeid: TASUTA 

Hind: mitte komplektsed külmkapid: 11,20 Eur/ tükk


Hind: mitte komplektsed telerid ja monitorid: 0,08 Eur/kg


*Hinnad sisaldavad käibemaksu.


Ohtlikud jäätmed
img

Ohtlikud jäätmed: toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest. 
Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine.

Hind: eraisikutele TASUTA (v.a. asbest), juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri

Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse vallas).